How did we get rid of a structure that we are repeatedly building by using the Property Wrapper in Production? In order not to get decoding errors, we started thinking about how we can assign a default value instead of defining an optional value, and the property wrapper did our job. You will find the answer to how we solved our needs at the end of this article.

Property Wrapper entered our lives as a backward compatible feature with swift 5.1. It is a structure that automatically enables new operations to be performed, which facilitates the addition of new features…


Production’da Property Wrapper’ı kullanarak sürekli yaptığımız bir yapıdan nasıl mı kurtulduk? Decoding hatası almamak için optional değer tanımlamak yerine default value nasıl atayabiliriz diye düşünmeye başladık ve property wrapper bizim işimizi gördü. Bu yazının sonunda ihtiyacımızı nasıl çözdüğümüzün cevabını bulacaksınız.

Property Wrapper, swift 5.1 ile backward compatible (alt sürümlere uyumlu) bir özellik olarak hayatımıza girdi. Bir özelliğin yaratılma süreci ve setter/getter aşamaları dahil olmak üzere yeni özellikler, filtreler veya hesaplamalar eklenmesini kolaylaştıran otomatik olarak yeni işlemlerin yapılmasını sağlayan bir yapıdır. …


Kesinlikle! Bu tarz bir yaklaşım projeyi sahiplenmemize çok iyi destek oluyor. Yapılan işten zevk alabilmek için benim için bu çok önemli. İşi hadi yapalımdan daha çok Bu işi şu nedenle yapıyoruz, böyle bir etkisi olacağını bekliyoruz gibi yaklaşımlar iç motivasyonumuzu projeye olan bağlılığımızı kesinlikle arttırıyor.


Imagine you have an invisible robot surfing on the Internet doing certain tasks for you.

This is a bot. 🤖

They reduce frustrating repetitive tasks and save people from doing work that would take up a lot of time and energy. So what jobs can bots do? If you can explain the job step by step to a child who does not understand that job at all, i mean by extracting the algorithm, of course a bot can do it.

At Trendyol, we are trying to increase our productivity by simplifying the daily routines done by bots in the iOS…


Apple has announced a new feature for iOS 14 called “Nearby Interaction” which locate and interact with nearby devices using distance and direction. Enable an iPhone to measure the relative position of other iPhones.


With the recently announced iOS 13, we see that Apple’s approach to location privacy is getting more and more serious. This new update will include recurring notifications for users to see whether the app uses their location in the background or not, allowing them to adjust the setting regularly.

App owners will have to do more than to let users know why they are using their location. iOS 13 will show how often applications request location APIs with the map and description for how they use your location in the background.

Not much has changed on the Bluetooth side, only…


Do you want to teach your machine emojis? This is a project to demonstrate what is possible to solve applying the Artificial Neural Network Algorithms. I did this project for my artificial intelligence lesson.

The question was simple, “do it something as you want about Artificial Intelligence”. My career path was ready before my graduation. I want to be an iOS Developer. That’s why I choose the iOS environment for the AI project. Neural Network created with Swift.


The app design comes from the Dribbble shot made by op7418

Türkçe versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

In March 2019, I was developing the dating app. I wanted to share with you the bottom sheet design that I came across while looking for a new design for the dating app. In another article, I will share my dating app journey experiences.

You can see the bottom sheet design below which is created based on the design from the Dribbble shot (made by op7418).


The English version is available on here.

2019 Mart’ında dating app’i geliştiriyordum. Haziran ayında ikinci versiyonu için tasarım arayışındayken karşılaştığım tasarımı uygulamaya aktarışımı sizlerle paylaşmak istedim. O zamanlarBir başka yazıda oradan edindiğim deneyimleri ve nasıl ilerlediğimi anlatırım. Şu aralar üzerine çalıştığım uygulamada da aynı tasarımı kullanırken böyle bir yazı yazmaya karar verdim.

Dribble’da op7418 ‘in tasarladığı tasarım bu şekildeydi. Bunun üzerinde biraz daha çalışıp aslında profil detay sayfasından ziyade eşleştirme ekranına dönüştürmem gerekiyordu. Tasarım üzerine konuşmaktan ziyade Yukarı kaydırılabilir view üzerine konuşacağım. Aslında kolayca harici kütüphaneleri ekleyip kullanabiliceğiniz kütüphaneler mevcut. Fakat o zaman burada paylaşabileceğim bir yazı mevcut olmayacaktı. 😅

Anıl taşkıran

iOS Developer @Trendyol

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store